Υποχρεωτική η κάρτα και για τους βοηθούς

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

coaching_board Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης προχωρά σε διευκρινίσεις αναφορικά με την υποχρέωση και των βοηθών προπονητών, που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, να κατέχουν και να επιδεικνύουν το δελτίο ταυτότητας προπονητή, το οποίο μάλιστα πρέπει να είναι θεωρημένο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε στο Σύνδεσμό μας σχετικά με το αν ο δηλωθείς στο φύλλο αγώνος βοηθός προπονητής πρέπει να είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας προπονητή σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2725/99 το δικαίωμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν όσοι είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο ίδιος Νόμος σε συνδυασμό με την Υ.Α.11671/2005 (Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης), του χορηγείται δε, δελτίο ταυτότητας προπονητή από τον ΣΕΠΚ εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις , η επίδειξη του οποίου είναι υποχρεωτική στους επίσημους αγώνες όλων των εθνικών κατηγοριών και στην Α΄ τοπική κατηγορία.

Το δελτίο ταυτότητας προπονητή  νομιμοποιεί τους αναγραφόμενους στα φύλλα αγώνος προπονητές προκειμένου αυτοί να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο, τους κανονισμούς της ΕΟΚ, τον κανονισμό παιδιάς και όλες τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλματος προπονητή καλαθοσφαίρισης.

Είναι αδιάφορο αν πρόκειται για πρώτο προπονητή ή βοηθό προπονητή καθώς και υπό τις δύο αυτές ιδιότητες οι προπονητές πρέπει να κατέχουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα (στη συγκεκριμένη περίπτωση το δελτίο ταυτότητας προπονητή - θεωρημένο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο) στις κατηγορίες πρωταθλημάτων που ορίζει ο νόμος, εφόσον και υπό τις δύο αυτές ιδιότητες οι κανονισμοί τους δίνουν το δικαίωμα να καθοδηγούν τεχνικά την ομάδα κατά τη διάρκεια επίσημου αγώνα και κατά συνέπεια πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες κατά το Νόμο προϋποθέσεις.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software