Σχολές Προπονητών

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης έχει ως κύρια αποστολή του την επιμόρφωση και παρακολούθηση της εξέλιξης των μελών του ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις του αθλήματος. Επίσης, αποτελεί μέλημα του Σ.Ε.Π.Κ. η παραγωγή και κατάρτιση νέων προπονητών για την κάλυψη των αναγκών του αθλήματος. Για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προτείνει στην Γ.Γ.Α. την ίδρυση Σχολών Προπονητών Γ’, Β’ και Α’ Κατηγορίας όπως προβλέπεται από τον κανονισμό μας. Το πρόγραμμα Σπουδών των Σχολών Καλαθοσφαίρισης και των τριών κατηγοριών συνεχώς αναβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά με πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας, ώστε να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις και τις ανάλογες απαιτήσεις της Προπονητικής της Καλαθοσφαίρισης.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software