Πρότυπο για έγγραφη καταγγελία προς Σ.Ε.Π.Κ.

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

ΠΡΟΣ: Σ.Ε.Π.Κ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

………………….………, κατοίκου ………………..………….


********************

 Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλω στον Σύνδεσμό μας, του οποίου αποτελώ ενεργό μέλος, το σωματείο ………………………………, διότι αθέτησε τις προς εμέ αναληφθείσες οικονομικές υποχρεώσεις του και συγκεκριμένα :

 
 

 Μετά από συμφωνία, με την ως άνω …………….. ανέλαβα ως πρώτος προπονητής το ανδρικό τμήμα   Καλαθοσφαίρισης της, από τον......... 200.. έως τον.........200.., με μηνιαία αμοιβή Ευρώ ……….., η οποία θα μου καταβαλλόταν από το σωματείο στο τέλος κάθε μήνα. Παρότι εγώ ήμουν απόλυτα συνεπής στα προπονητικά καθήκοντά μου, η ………. μου έχει καταβάλλει μόνο το ποσό Ευρώ ……...., ενώ μου οφείλει τις αποδοχές μου για το μήνα ………………. που εργάσθηκα σ’ αυτήν, ήτοι ποσό Ευρώ ………. και το οποίο παρά τις συνεχείς οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου και την υπομονή που επέδειξα δεν μου έχει καταβάλλει. Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μου κατά της ......, παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα για την επίλυση της διαφοράς.

Με τιμή

Το μέλος

Συμπληρώστε ή τροποποιήστε όποια στοιχεία εσείς επιθυμείτε, που αφορούν στη δική σας αρχική συμφωνία με το σωματείο.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software