Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων για την Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β' Κατηγορίας

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

Η Επιτροπή ∆ιοίκησης της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β' Επιπέδου σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο, κατά τη Συνεδρίαση της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28-2-2022, και αφού έλαβε υπόψιν: 

1. Το άρθρο 6 "Προϋποθέσεις Συμμετοχής" της υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/526614/2-11-2021 (ΦΕΚ 5504/Β/29-11-2021) Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής.
2. Τον έλεγχο των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών και των επισυναπτόμενων σε αυτές δικαιολογητικών.

Αποφάσισε την έγκριση και ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων επιτυγχόντων - απορριπτέων, τους οποίους μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Από 4-3-2022 έως 15-3-2022 μόνο ηλεκτρονικά (εδώ το έγγραφο ένστασης)

Για όσους είδαν το όνομά τους να βρίσκεται στη λίστα των προσωρινά απορριφθέντων, προτείνεται η ενημέρωση σχετικά με τον λόγο απόρριψης, όπως επίσης να ανατρέξουν στην απόφαση ίδρυσης της σχολής προπονητών ΥΠΠΟΑ /526614/2-11-2021 στα άρθρα "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" & "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ".

Mπείτε στο ακόλουθο link και επιλέξτε:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TAXISNET
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤE ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
5. ΥΠΟΒΟΛΗ

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software