Οι Υποτροφίες του ΣΕΠΚ για το 2008/09

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.
photo_sepk_mikri.jpg Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης συνεχίζοντας την επί σειρά ετών επιτυχή προσπάθειά του για επιμόρφωση των μελών του, πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες για το 2008 σε επιλεγμένα μέλη του, για παρακολούθηση προγραμμάτων πανεπιστημιακών και επαγγελματικών ομάδων στις Η.Π.Α.

photosepk.jpg Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης συνεχίζοντας την επί σειρά ετών επιτυχή προσπάθειά του για επιμόρφωση των μελών του, πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες για το 2008 σε επιλεγμένα μέλη του, για παρακολούθηση προγραμμάτων πανεπιστημιακών και επαγγελματικών ομάδων στις Η.Π.Α.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για δικαίωμα υποβολής αίτησης είναι οι εξής:

(ι). Μέλος του Σ.Ε.Π.Κ. για τρία τουλάχιστον χρόνια
(ιι). Γνώση αγγλικής γλώσσας (το οποίο να πιστοποιείται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος)
(ιιι). Παρακολούθηση δύο (2) τουλάχιστον Σεμιναρίων, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (τα οποία να πιστοποιούνται από φωτοαντίγραφα των διπλωμάτων των αντίστοιχων σεμιναρίων).
(ιν). Να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις και να έχει καταβάλλει το ποσό των 300 ευρώ μέχρι την αναχώρησή του.

 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο νομίζει ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του όπως: βεβαιώσεις σεμιναρίων, διακρίσεις κλπ.
Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη επιπλέον: προπονητική εμπειρία, διακρίσεις, σεμινάρια, συμμετοχή στις δραστηριότητες του Σ.Ε.Π.Κ.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2008.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software