Διευκρινιστική ανακοίνωση για τους υποψήφιους Γ' κατ.

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

Sepk logo Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχοντας παρατηρήσει ότι μεγάλος αριθμός αιτήσεων υποψηφίων για τις Σχολές Γ' κατηγορίας δεν έγιναν δεκτές εξαιτίας της συμμετοχής τους σε μη αναγνωρισμένα σωματεία προχώρησε στην παρακάτω διευκρινιστική ανακοίνωση.

Sepk logo Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχοντας παρατηρήσει ότι μεγάλος αριθμός αιτήσεων υποψηφίων για τις Σχολές Γ' κατηγορίας δεν έγιναν δεκτές εξαιτίας της συμμετοχής τους σε μη αναγνωρισμένα σωματεία προχώρησε στην παρακάτω διευκρινιστική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αναφέρει:
"Με την δημοσιευθείσα με αρ. 10729 Υπουργική Απόφαση για την ίδρυση σχολών καλαθοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας, ορίσθηκε ως προϋπόθεση για την απόδειξη της αθλητικής δραστηριότητας του υποψηφίου προπονητή, η συμμετοχή του ως αθλητή σε αναγνωρισμένο/α από τη Γ.Γ.Α. σωματεία.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων των οποίων δεν έγινε δεκτή η αίτηση λόγω της αθλητικής συμμετοχής τους σε μη αναγνωρισμένα σωματεία, έχει υπάρξει η εξής διευκρίνιση:
Αν υποψήφιος προσκόμισε φύλλα αγώνος ή βεβαίωση για τη συμμετοχή του σε σωματείο, το οποίο δεν ήταν αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α., έχει τη δυνατότητα αν υπήρξε αθλητής και σε άλλο/άλλα σωματεία, να προσκομίσει σχετικά έγγραφα συμμετοχής του στα σωματεία αυτά, αφού πρώτα επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Σχολών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για να διαπιστώσουν αν τα σωματεία για τα οποία έχουν βεβαίωση ή φύλλα αγώνος, είναι αναγνωρισμένα από τη ΓΓΑ και ακολούθως να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα".

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software