ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

| Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συνδέσμου μας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με θέματα:

  1. Διοικητικός απολογισμός του Συνδέσμου για το χρονικό διάστημα από 18-6-2018 έως 22-6-2021.
  2. Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός διαχειριστικής χρήσης, έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση νέων μελών
  4. Αρχαιρεσίες προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής.

Η κατανομή των 15 εδρών του Δ.Σ. είναι η εξής κατά γεωγραφική περιφέρεια:

Αθήνα – Πειραιάς 8, Θεσσαλονίκη 3, Βορείου Ελλάδας (εκτός Θεσ/κης) 1, Πάτρας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 1, Κεντρικής Ελλάδας – Ηπείρου 1, Κρήτης – Νήσων Αιγαίου1.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας covid 19, η Γ.Σ. των μελών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, η δε ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες θα διεξαχθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ.

Στη Γ.Σ. μετέχουν και ψηφίζουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη (Άρθρο 18 Καταστατικού). Ταμειακώς εντάξει είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους έως 31-5-2021 (άρθρο 6 καταστατικού). Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021.

            Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και να εκλεγούν τα μέλη που θα είναι ταμειακώς εντάξει (Άρθρο 21 Καταστατικού). Αιτήσεις υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως έως 22-6-2021 στη γραμματεία του Συνδέσμου.

            Στις αιτήσεις υποψηφιότητας, ο υποψήφιος αναγράφει υποχρεωτικά την γεωγραφική περιφέρεια εκ των παραπάνω, στην έδρα της οποίας διαμένει μόνιμα κατά τον χρόνο των αρχαιρεσιών π.χ. Μόνιμος κάτοικος Αθήνας δεν μπορεί να διεκδικήσει την έδρα της Κρήτης-Αιγαίου, αλλά μόνο μία εκ των εδρών της Αθήνας-Πειραιά.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευσηθα συνέλθει στις 26-6-2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν θα υπάρξει η κατά το καταστατικό απαιτούμενη απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει για τρίτη φορά στις 27-6-2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 με τα ίδια θέματα.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 13.00 - 15.00 και αν χρειασθεί θα παραταθεί με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής.

            Εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσει ανακοίνωση του ΣΕΠΚ για την ακριβή διαδικασία διεξαγωγής της Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών με αναλυτικές λεπτομέρειες για τον τρόπο συμμετοχής στη Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου διαδικτυακά με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software