ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

ΠΡΟΣ ΕΚΑΣΘ

                                                                                                Αθήνα, 11-7-2016

ΘΕΜΑ: «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ»

Αναφερόμαστε στην προκήρυξη της Ενωσής σας για την επικείμενη αγωνιστική περίοδο, στην οποία περιλαμβάνεται και το εξής: Ότι οι προπονητές/τριες πριν την έναρξη του αγώνα έχουν τη δυνατότητα αντί για το δελτίο ταυτότητας προπονητή να καταθέτουν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός τους.

Επί της αναφοράς αυτής εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

Ως προς τις προϋποθέσεις και την αναγκαιότητα κατοχής από τους προπονητές/τριες καλαθοσφαίρισης του δελτίου ταυτότητας προπονητή δεν έχει υπάρξει καμμία απολύτως μεταβολή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όπως έχει καθορισθεί από το Νόμο 2725/99 άρθρο 31 και την κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση με αρ.11671/2005.

Με την ως άνω με αρ.11671/2005 Υ.Α. εγκρίθηκε ο Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, στον οποίο πέρα από τις γενικές προϋποθέσεις του Ν.2725/99 για την άσκηση του επαγγέλματος προπονητή καλαθοσφαίρισης στη χώρα μας, προσδιορίζονται επακριβώς σύμφωνα με την ως άνω επιταγή του Νόμου, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του κανονισμού αυτού και του Νόμου. Ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ.2 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Υ.Α.11671/2005), ορίζεται ότι: Απαγορεύεται απολύτως η καθοδήγηση ομάδας κατά τη διάρκεια αγώνα από πρόσωπο στερούμενο του ως άνω δελτίου ταυτότητας προπονητών. Η δε παράβαση αυτή, παρέχει το δικαίωμα στο αντίπαλο σωματείο ενστάσεως για κακή συμμετοχή προπονητή η οποία επισύρει σε βάρος του παραβαίνοντος σωματείου τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου για αντικανονική συμμετοχή Καλαθοσφαιριστών.

            Η διάταξη αυτή, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 παρ.9 του Ν.2725/99 είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων που αυτή εφαρμόζεται (έως και Α΄τοπική Κατηγορία) και δεν παρέχει ευχέρεια επιλογής στους αρμόδιους αθλητικούς φορείς περί εναλλακτικής εφαρμογής της ή όχι ή διαφοροποίησής της, καθώς ως ειδική διάταξη αναφερόμενη στις σχέσεις προπονητών και σωματείων και στις συνέπειες μη κατοχής δελτίου ταυτότητας προπονητή υπερισχύει οιασδήποτε άλλης διάταξης.

            Αυτό σημαίνει ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή καλαθοσφαίρισης (σήμερα χορηγείται από τη ΓΓΑ άδεια εναρξης επαγγέλματος) και μόνο δεν επαρκεί, καθώς για την καθοδήγηση ομάδας σε αγώνα ως προαναφέρθηκε απαιτείται το δελτίο ταυτότητας προπονητή. Σε αντίθετη περίπτωση το σωματείο κινδυνεύει με ένσταση και με τις λοιπές συνέπειες που προαναφέρθηκαν.

            Είναι λοιπόν σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή στους αρμόδιους αθλητικούς φορείς την αναγκαιότητα έκδοσης και κατοχής από τους προπονητές καλαθοσφαίρισης του απαιτούμενου δελτίου ταυτότητας προπονητή ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε αναταραχή και δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια επίσημων αγώνων καλαθοσφαίρισης

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software