Ίδρυση Σχολής Α' Κατηγορίας

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

board_ball Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπογράφηκε η ίδρυση Σχολής Προπονητών Α' Κατηγορίας στην Αθήνα. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης καλεί τους ενδιαφερόμενους να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πάρουν μέρος στη Σχολή.

 

Η ημερομηνία έναρξης της σχολής θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, όταν γίνει και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτό που προέχει είναι στο διάστημα των επόμενων δύο εβδομάδων οι ενδιαφέρομενοι να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά για την παρακολούθηση της Σχολής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση ενδιαφερόμενου
Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις) - προϋπόθεση συμμετοχής ηλικία μέχρι 55 ετών.
Δίπλωμα Β΄  Κατηγορίας και αντίστοιχη άδεια επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το οποίο να αποκτήθηκε τουλάχιστον προ διετίας.
Βεβαίωση της ΕΟΚ ή ΕΣΚ ότι άσκησαν το επάγγελμα του προπονητή για δύο χρόνια ή υπεύθυνη δήλωση προπονητού Α΄ Κατηγορίας ότι διετέλεσαν συνεργάτες του στην προπόνηση συγκεκριμένης ομάδας για δύο χρόνια.
Διπλώματα δύο (2) τουλάχιστον σεμιναρίων προπονητών καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή ως προπονητές Β΄ Κατηγορίας.
Ποινική κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τη ζητάει αυτεπάγγελτα).
Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

Κατ’ εξαίρεση δικαιούνται να συμμετάσχουν απ’ευθείας στη Σχολή προπονητών Α΄ Κατηγορίας πρόσωπα, τα οποία ως καλαθοσφαιριστές προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες και συμπλήρωσαν ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ή Γυναικών πενήντα (50) τουλάχιστον συμμετοχές για τους άνδρες και είκοσι πέντε (25) για τις γυναίκες,  εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων 2 και 3 (ήτοι αρτιμέλεια & όριο ηλικίας).

 

 

 

 

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software