Επιστολή για αλλοδαπό προπονητή

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

block Ο Παναιτωλικός ανέβηκε στην Γ’ Εθνική κατηγορία και ο ΣΕΠΚ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας. Ενόψει της νέας σεζόν ωστόσο, η ομάδα προσανατολίζεται σε λύση ξένου προπονητή, όπως προκύπτει από σχετικά δημοσιεύματα. Με επιστολή του ο Σύνδεσμος οφείλει να ενημερώσει το σωματείο ότι κάτι τέτοιο ξεφεύγει από το πλαίσιο νομιμότητας και υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές.

block Ο Παναιτωλικός ανέβηκε στην Γ’ Εθνική κατηγορία και ο ΣΕΠΚ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας. Ενόψει της νέας σεζόν ωστόσο, η ομάδα προσανατολίζεται σε λύση ξένου προπονητή, όπως προκύπτει από σχετικά δημοσιεύματα. Με επιστολή του ο Σύνδεσμος οφείλει να ενημερώσει το σωματείο ότι κάτι τέτοιο ξεφεύγει από το πλαίσιο νομιμότητας και υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές.

Η επιστολή:

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΦΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Υπ' όψιν προέδρου κ.Παν.Στεργίου

Ο Σύνδεσμός μας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση, τους αθλητές και το προπονητικό team της ομάδος για την επιτυχία της ανδρικού τμήματος του σωματείου σας και την άνοδό του στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία. Πρόσφατα όμως, λάβαμε γνώση, κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων, ότι έχετε συνάψει συμφωνία για την απασχόληση αλλοδαπού ως προπονητή (Ντέγιαν Στάνκοβιτς) στο ανδρικό τμήμα καλαθοσφαίρισης του σωματείου σας, Δια της παρούσης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 και το άρθρο 2 της Υ.Α. 11671/18-3-2005 (ΦΕΚ Β΄407/29-3-2005-Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης), εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.2725/1999 άρθρο 31, η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπού προπονητή επιτρέπεται μόνο στις ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

Ως εκ τούτου, τα σωματεία, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να απασχολούν αλλοδαπούς προπονητές στα τμήματα καλαθοσφαίρισης τους διότι μία τέτοια παράβαση, σε περίπτωση ενστάσεως, επισύρει ποινή μηδενισμού. Επιπλέον εξίσου παραβατική είναι

1) η συμπεριφορά 'Ελληνα προπονητή καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ο οποίος, χωρίς να είναι προπονητής της ομάδος δηλώνεται στο φύλλο αγώνος ενώ τα καθήκοντα του προπονητή ασκεί τρίτο πρόσωπο, μη έχον τα νόμιμα προσόντα

2) η αναγραφή στο φύλλο αγώνος αθλητή (αρχηγού της ομάδος) ως προπονητή διότι, η δυνατότητα ο αρχηγός της ομάδας να μπορεί να ενεργεί σαν προπονητής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.8 των Επίσημων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης δίνεται σε έκτακτη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει προπονητής ή αυτός δεν είναι σε θέση να συνεχίσει και δεν υπάρχει βοηθός προπονητής καταχωρημένος στο φύλλο αγώνος (σπάνιες περιπτώσεις).

Η συγκεκριμένη διάταξη του ανωτέρω άρθρου σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του Ν.2725/1999 (υποχρέωση απασχόλησης προπονητή με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος έως την Α΄ κατηγορία τοπικό) και τον Κανονισμό Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, δεν πρέπει να έχει ως στόχο, την καταστρατήγηση της υποχρέωσης των σωματείων να απασχολούν προπονητή με τις προϋποθέσεις του Νόμου αλλά την κάλυψη μίας επείγουσας ανάγκης κατά την οποία ένα σωματείο δεν έχει προπονητή λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. αποβολή προπονητή, ασθένεια κλπ).

Σε καμία όμως εκ των περιπτώσεων αυτών ο αρχηγός που εκτελεί χρέη προπονητή δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος ως προπονητής διότι όπως ρητά ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη, “... ο αρχηγός μπορεί να ενεργεί σαν προπονητής...” και όχι ότι ο αρχηγός δηλώνεται στο φύλλο αγώνος.

Είναι λοιπόν έκδηλη η έννοια και ο προορισμός της συγκεκριμένης διάταξης (να καλύψει μία έκτακτη ανάγκη απουσίας προπονητή) και όχι να υποβαθμίσει ή να εκμηδενίσει το ρόλο του προπονητή δίνοντας την ευχέρεια στα σωματεία να αναγράφουν επί μονίμου βάσεως στο φύλλο αγώνος ως προπονητή τον αρχηγό της ομάδας ακόμη και αν αυτός έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διότι αυτή η περίπτωση εμπίπτει στα ασυμβίβαστα (αθλητής-προπονητής) άρθρο 31 παρ.11 Ν. 2725/1999.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ομάδα Εθνικής κατηγορίας που δεν απασχολεί προπονητή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αθλητικού Νόμου δεν δικαιούται επιχορήγησης. Ο Σύνδεσμος μας θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να διαφυλάξει τα δικαιώματα των μελών του και τη νομιμότητα για όσα ανωτέρω αναφέρονται.

Προς αποφυγή οιασδήποτε περαιτέρω εμπλοκής παρακαλούμε όπως λάβετε υπ' όψιν τα ανωτέρω και επιλέξετε προπονητή με τα νόμιμα προσόντα. Στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση. Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software