Πρόσκληση σε τακτική συνέλευση

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συνδέσμου μας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Θωμά (Μαρούσι) με θέματα
 Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συνδέσμου μας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Θωμά (Μαρούσι) με θέματα:

1.      Απολογισμός δραστηριότητας του Συνδέσμου κατά το έτος 2006-2007.

2.      Οικονομικός απολογισμός 2006-2007, έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.      Έγκριση προϋπολογισμού 2007-2008

4.      Έγκριση νέων μελών

5.      Διαγραφή μελών

6.      Εφαρμογή κανονισμού άρθρο 10 παρ.3 (συνέπειες μη παρακολούθησης σεμιναρίων επί τριετία)

7.      Διάφορα

 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 19 Ιουνίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Υπενθυμίζεται ότι στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

 

ΕΝΤΟΛΗ Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΠΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                                  ΘΕΟΔ.  ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ

 

Σημ.: Στο υπ’ αριθμ.:5 θέμα της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ. θα γίνει εισήγηση διαγραφής μελών, σε υλοποίηση της από 11-7-2004 απόφασης της Γ.Σ. του Συνδέσμου μας, σύμφωνα με την οποία διαγράφονται τα μέλη που οφείλουν συνδρομές άνω των τεσσάρων ετών.

Παρότι αρκετά μέλη έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους, μεγάλος αριθμός προπονητών οφείλει συνδρομές πολλών ετών, οι οποίοι αν δεν τις τακτοποιήσουν άμεσα θα γίνει εισήγηση στη Γ.Σ. για τη διαγραφή τους.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software