Ανακοίνωση για ημερίδα κανονισμών στην Θεσσαλονίκη

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη έως υποχρεωτική, γιατί οι καινούριοι κανονισμοί δημιουργούνε νέες τακτικές καταστάσεις σε σχέση με τους προηγούμενους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες γραφείου στην Θεσσαλονίκη (Δευτέρα 16:00-20:00, Τρίτη – Παρασκευή 10:00-14:00) στο Τηλ. 2310489244.


e-genius.gr ...intelligent web software