ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 - ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βιντεοσκόπηση του Σεμιναρίου από συμμετέχοντα δεν επιτρέπεται. Το Σεμινάριο θα Βιντεοσκοπηθεί από τον Σ.Ε.Π.Κ. και θα είναι διαθέσιμο, σε τιμή κόστους, αμέσως μετά τη λήξη του.