Δικαιολογητικά Γ' Κατηγορίας

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


Τη σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι:


1. Έχουν ηλικία από 23-45 ετών.

2. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή απολυτηρίου Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.

3. Έχουν ενεργό συμμετοχή ως Καλαθοσφαιριστές σε αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μια τουλάχιστον πενταετία την οποία βεβαιώνει εγγράφως η Ε.Ο.Κ. ή η Ε.Σ.Κ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (Επικυρωμένα):


1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2. Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας (από Παθολόγο Ιδιώτη ή Δημοσίου).

3. Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ).

4. Ποινική κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τη ζητάει αυτεπάγγελτα).

5. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

6. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)


topika-seminaria-2022

omilites-seminarion-elllinika

COSTV LOGO

ekka-logo-01

x-large-Ganon Baker banner

SEPK Jobs Banner

Περιοδικό

Follow sepk_sepk on Twitter
e-genius.gr ...intelligent web software