Δικαιολογητικά Α' Κατηγορίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας.
  3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
  4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις) - προϋπόθεση συμμετοχής ηλικία μέχρι 55 ετών.
  6. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 7 του ΦΕΚ (ειδικά προσόντα συμμετοχής)

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών ο υποψήφιος πρέπει:
1. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της καλαθοσφαίρισης.
2. Να έχει ηλικία μέχρι 55 ετών.
3. Να είναι κάτοχος Διπλώματος Β΄ Κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αποκτήθηκε τουλάχιστον προ διετίας.
4. Να καταθέσει βεβαίωση της Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ότι άσκησε το επάγγελμα του προπονητή για δύο χρόνια ή υπεύθυνη δήλωση προπονητού Α΄ Κατηγορίας, ότι διατέλεσε συνεργάτης του σε συγκεκριμένη ομάδα για δύο (2) χρόνια.
5. Να έχει παρακολουθήσει δύο (2) τουλάχιστον σεμινάρια προπονητών μπάσκετ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως προπονητής Β΄ Κατηγορίας.

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο παρόν άρθρο περί φοίτησης σε σχολή προπονητών Α΄ Κατηγορίας, πρόσωπα τα οποία ως καλαθοσφαιριστές προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες και συνεπλήρωσαν ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ή Γυναικών πενήντα (50) τουλάχιστον συμμετοχές για τους άνδρες και είκοσι πέντε (25) για τις γυναίκες, δικαιούνται να συμμετάσχουν απ΄ευθείας σε σχολές προπονητών Α΄ Κατηγορίας, εφ' όσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις 1. και 2.

Σημ:Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα από την αστυνομία ή από ΚΕΠ.


topika-seminaria-2022

omilites-seminarion-elllinika

COSTV LOGO

ekka-logo-01

x-large-Ganon Baker banner

SEPK Jobs Banner

Περιοδικό

Follow sepk_sepk on Twitter
e-genius.gr ...intelligent web software