Βιβλία - DVDs

Ο ΣΕΠΚ στην προσπάθεια του να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό του χαρακτήρα, δίνει την ευκαιρία στα μέλη - και όχι μόνο - να προμηθευτούν σημειώσεις, κασέτες και  dvd's που έχουν γίνει στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του.