Παρέμβαση ΣΕΠΚ για ίδρυση Σχολών & έκδοση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, Παναγιώτης Γιαννάκης κι ο Γενικός Γραμματέας, Θόδωρος Μπολάτογλου επισκέφτηκαν  τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Ιωαννίδη και συζήτησαν -σε πολύ θετικό κλίμα- : την επανίδρυση των Σχολών Προπονητικής και την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους αποφοίτους της ΤΕΦΑΑ παραδίδοντας το παρακάτω υπόμνημα:

ΠΡΟΣ:          Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Ιωαννίδη
ΘΕΜΑ:         Ίδρυση Σχολών Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αξιότιμε κ. Ιωαννίδη,
1.    ΊΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ

Ο Σύνδεσμός μας, τα τέσσερα τελευταία έτη, με συνεχείς επιστολές και υπομνήματα προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, έχει επισημάνει το θέμα της μη λειτουργίας σχολών προπονητών, ίδρυση και λειτουργία που προβλέπεται και επιβάλλεται από το Ν.2725/99, με αποτέλεσμα εκατοντάδες προπονητών να μη δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή ή να έχει σταματήσει η εξέλιξή τους αφού δε δύνανται πλέον να αποκτήσουν δίπλωμα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή ανώτερης κατηγορίας από αυτή που βρίσκονται.
Το πρόβλημα αυτό ανέκυψε κυρίως μετά την κατάργηση των ειδικών λογαριασμών της ΓΓΑ (έτος 2008), παρά όμως τις προτάσεις του Συνδέσμου μας και άλλων αθλητικών φορέων, η Πολιτεία δεν έχει υιοθετήσει κάποια λύση στο θέμα αυτό, αφήνοντας στην «τύχη» τους όχι μόνο τους προπονητές αλλά και τα αντίστοιχα αθλήματα στα οποία αυτοί θα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους.
Ο ΣΕΠΚ ανάμεσα στις λύσεις που έχει προτείνει επαναφέρει την πρότασή του για ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Προπονητών Καλαθοσφαίρισης αδαπάνως για την Πολιτεία αφού οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι και υποψήφιοι προπονητές προτίθενται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας των σχολών αυτών χωρίς έτσι να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός και οι δημόσιες δαπάνες.
Σήμερα, στο Σύνδεσμό μας, ο οποίος εκπροσωπεί μόνο το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (αντίστοιχες αιτήσεις υπάρχουν και σε άλλα αθλήματα), υπάρχουν πάνω από 530 αιτήσεις για ίδρυση σχολών καλαθοσφαίρισης Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ιδρυθούν αντίστοιχες σχολές για παραγωγή προπονητών (Γ΄κατηγορίας) και για εξέλιξη προπονητών (Β΄και Α΄κατηγορίας).

2.    ΆΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Έως πρόσφατα, η ΓΓΑ στο ανακύψαν θέμα με τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή (σχετική απόφαση ΣτΕ και αλλαγή νομοθετικού πλαισίου στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα) είχε δώσει λύση χορηγώντας στους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ προσωρινή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή.
Τον τελευταίο μήνα πληροφορηθήκαμε ότι δεν χορηγούνται πλέον  προσωρινές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στους ανωτέρω πτυχιούχους.
Παρακαλούμε όπως βρεθεί άμεσα λύση στο θέμα αυτό καθώς η καθυστέρηση αυτή όχι μόνο δημιουργεί ανασφάλεια σε όλους τους πτυχιούχους, οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνια από τη ζωή τους για να σπουδάσουν και να αποκατασταθούν επαγγελματικά, αλλά τους στερεί και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην εργασία.
Περαιτέρω, το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό με το θέμα της μη λειτουργίας σχολών προπονητών, έχει καταστήσει το επάγγελμα του προπονητή ένα «κλειστό» επάγγελμα σε αντίθεση με τις κοινοτικές οδηγίες και επιταγές για «άνοιγμα» των επαγγελμάτων.
Ελπίζουμε ότι η Πολιτεία μετά από τέσσερα χρόνια αναμονής πρέπει να δώσει λύση στο θέμα των σχολών προπονητών αλλά και στην κατά τον τελευταίο χρόνο δημιουργηθείσα αβεβαιότητα που αφορά στη χορήγηση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες που πλήττεται καίρια ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά των πολιτών, αυτό της εργασίας.