ΔΣ - Σύνθεση

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννάκης
Α' Αντιπρόεδρος: Σούλης Μαρκόπουλος
Β΄Αντιπρόεδρος: Γιάννης Χρυσανθόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Παρασκευάς Μουρατίδης
Ταμίας: Σωκράτης Ηλιάδης
Ειδικός Γραμματέας: Γιάννης Κτιστάκης
Μέλος: Παναγιώτης Αθανασιάδης
Μέλος: Στυλιανός Καρκανάκης
Μέλος: Γιώργος Λειβάδης
Μέλος: Γιάννης Καρακατσούνης
Μέλος: Αλέξης Ζαβός
Μέλος: Σίμος Συρόπουλος
Μέλος: Γιώργος Ρεμεντέλας
Μέλος: Δημήτρης Μανωλιτσάκης
Μέλος: Δημήτρης Μισιακός
Νομικός Σύμβουλος: Ελένη Φουντουκίδου - Τζαμάλη