Μεγάλη Επιτυχία και στην Καβάλα

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το διεθνές σεμινάριο «ΑΘΗΝΑ 2007», ήρθε και το τοπικό σεμινάριο στην Καβάλα να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι ο Έλληνας προπονητής ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επιμόρφωσή του.  
Παρουσία του προέδρου του Συνδέσμου Παναγιώτη Γιαννάκη αλλά και πλέον των 150 μελών του ΣΕΠΚ οι Αναστάσιος Μαρκόπουλος, Βασίλης Φραγκιάς και Γιάννης Χριστόπουλος πραγματικά καθήλωσαν με τις ομιλίες τους.